کافه بانک

خوشبخت، کسی است که به یکی از این دو چیز دست رسی دارد، یا کتاب های خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشند.

قلعه حیوانات

کتاب قلعه حیوانات اثر جورج اورول، به‌طور غیر مستقیم اشاره به شرایط حاکم بر شوروی سابق در طول جنگ جهانی...

تاریخ از پایین

موضوع «تاریخ از پایین»، یا به عبارتی« تاریخ اعماق» تاریخ زندگی توده هاست. زندگی عادی و معمولی، بدون قدرت و...

ضد روشنگری

"ضدروشنگری" اولین مطالعه کاملی است که به تاریخ و توسعه اندیشه ضدروشنگری از آغاز آن در قرن هجدهم تا کنون...

صفحه 1 از 5 1 2 5