اخبار روز

آخرین اخبار

طلا و ارز

علل و عوامل انحطاط و عقب‌ماندگی ایران

توسعه‌ سیاسی ایران و به‌تبع آن توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی‌اش، در روزگار معاصر همواره با موانع برونی و سیاست بیگانه برخورد کرده است. اجازه بدهید یک مقدمه‌ کوتاه بیاوریم و یکی دو نمونه تاریخی نقل کنیم. در اندیشیدن به مساله بسیار پیچیده‌ علل و...

ادامه مطلب